Chockhyra för att vara i Margaretaparken, vårens spel hotat!

Läs mer om detta absurda HÄR! Vi mobiliserar för en auktionsgrupp i detta nu! Möte i Enskedeskolan på tisdag kl 19.00. Varmt välkomna alla som vill vara med och stötta Enskedespelets fortlevnad.