Teatergrupper

photo_kaninerEnskedespelets teatergrupper för barn, ungdomar och vuxna är en mycket viktig del av föreningens verksamhet. Teatergrupperna arbetar åldersindelat och strävar efter att ge deltagarna modet och tryggheten att uttrycka sig både enskilt, i grupp och på teaterscenen.

I Enskedespelets teatergrupper får deltagarna chansen att i mer eller mindre styrda improvisationer leka, flamsa och hitta på, men också nå grundläggande kunskap/insikt i dramatiskt gestaltande genom arbete med kropp och röst. Olika terminer arbetar vi med olika mål, vissa terminer har vi arbetat med projekt som har spelats för publik, andra har vi haft gemensam avslutning med små uppspel och andra terminer fokuserar vi mer på att ha roligt i våra grupper.

Då vi gör stora spel, är alla barn och ungdomar naturligtvis en självklar del i spelet med allt vad det innebär. De stora Enskedespelsuppsättningarna kräver även en del engagemang från föräldrar, men är ett minne för livet för alla medverkande som man bara inte får missa!

Alla teatergruppsdeltagare måste också vara medlemmar i Enskedespelet, 100 kr för barn och 200 kr för vuxna. Medlemsavgiften betalas i samband med terminsavgiften om du inte redan är medlem sedan tidigare. Klicka på länken ovan så hittar du mer information angående medlemsskap.  

Hösten 2022

Vi har väntat och väntat på att få besked om lokal men vi får hela tiden negativa besked så ännu är ingenting klart, så oerhört tröttsamt alltihop! Men vi fortsätter att jobba på med att försöka hitta en lösning. Så fort vi vet mer så kommer vi att informera om vad som händer. Som det ser ut i dagsläget så kommer vi att dra igång med workshops inför kommande Enskedespel i oktober men ang grupperna är allt ännu väldigt oklart.

Förstår frustrationen i att inte kunna planera och vi är frustrerade som tusan vi också.

På återhörande!

Enskedespelet har en policy och handlingsplan vid eventuella trakasserier och övergrepp.