Uppstart för Alice idag söndag!

Första rep/uppstart med alla är den 7 februari kl 14.00 i Enskedeskolans stora (friliggande) gymnastiksal!


Vi kommer sedan att flytta över till den lilla gymnastiksalen kl 15.00 för fotografering och barn upp till 12 år går hem kl 15.30. 

Alla andra stannar kvar till kl 17.00.