Enskedespelet

photo_massbildEnskedespelet är en kultur- och teaterförening som bildades 1981 utifrån en önskan att dokumentera Enskedes historia och att hitta nya former för demokratiskt arbete. När Enskedespelet hade sin första bejublade premiär i Margaretaparken 1983 var det resultatet av nyfikenhet och barfotaforskning kring Enskedes rötter och dess historia.

Sedan dess har föreningen uppfört 16 kritikerrosade spel som sammanlagt engagerat minst 2000 personer. Varje spel drar en publik på mellan 2000 och 3000 personer.

Inom den folkliga teatern har det utvecklats en pedagogik som kan ge viktiga bidrag och impulser för denna möjligheternas skola. I denna teaterform möts unga och gamla; amatörer och professionella. Här finns utrymme för många kulturyttringar: musik; dans; mim; akrobatik mm. Men här möts också teori och praktik. Praktiska moment av bygge, sömnad, smink utförs omväxlande med rollstudier och gestaltning. I den folkliga teatern växer individen; de tysta tar ordet och scenen.

Enskedespelet är en mötesplats där ursprung och erfarenhet inte spelar någon roll utan alla ska känna sig lika viktiga och sedda och kunna arbeta tillsammans på lika villkor!

Mer än teater

Mellan spelen bedriver föreningen bland annat ett återkommande kulturcafé som kallas Café Hörnet och som drar en publik på ca 200 personer varje gång och i augusti 2002 arrangerades en jazzfestival i Margaretaparken tillsammans med Parkteatern.

Vi har också en aktiv teaterverksamhet för runt 100 barn, ungdomar och vuxna varje vecka, där man arbetar med improvisationer, teaterlek och scenframställning. Dessa grupper har som huvudmål att genom teatern stärka varje individ i sin självbild och i att våga ta plats och synas men också att kunna arbeta i grupp och att kunna fatta demokratiska beslut.