Arbetsgrupperna har möte

Trakterings- & Cafégruppen träffas nu på måndag 4 april kl. 19.00.

Gå till stora ingången på Enskedeskolan och 1 trappa upp. Där ligger personalrummet till höger, där har vi har möte. Planering av Café verksamheten i Tältet kring föreställningarna av Alice i Underlandet.

Informationsmöte och arbetsgruppsmöte för ALLA arbetsgrupper söndagen den 10 april!

Söndagen den 10 april kl 17.00 har vi ett kombinerat informations- och arbetsgruppsmöte där vi även tittar på scenografimodell och kostymskisser. Alla medverkande från 15 år är kallade samt föräldrarna till de som är yngre. Mötet kommer att hållas i Enskedeskolans matsal.
Vi kommer bland annat att prata om tältresningshelgen som ju går av stapeln den 16-17 april och då vi alla behöver hjälpas åt, barnlag och barnansvar under rep och spelperiod, tältvakteri och en massa annat.

ANMÄL DIG TILL EN ARBETSGRUPP HÄR