Enskedespelet startar insamling för att klara nya parkhyran

För en månad sedan klubbades äntligen den nya taxan för upplåtelse av offentlig plats i Stockholms kommunfullmäktige. I arbetet med den nya taxan hade staden talat sig varma för Enskedespelet, och man hade från stadens sida sagt att avgiften för Enskedespelet skulle bli jämförbar med tidigare år. Vi från Enskedespelet är glada att den nya taxan nu är klubbad. Den nya taxan skapar en stabilitet för föreningen som nu vet att vi kan fortsätta sätta upp föreställningar i Margaretaparken utan att vara oroliga för att hyran plötsligt ska riskera omkullkasta hela projektet.

Den beslutade avgiften på 38.000 kr medför dock en närmast femdubbling av den tidigare avgiften, vilket självklart ger en stor effekt på vår redan strama budget. Därför startar föreningen nu en crowdfund för att minska höjningens effekt på produktionen. Varje liten krona behövs för att göra vårt bästa spel någonsin.

https://www.crowdculture.se/se/projects/hjalp-enskedespelet-att-stanna-i-margaretaparken