Enskedespelets årsmöte flyttas fram två månader

På grund av den pågående coronapandemin kan inte ett årsmöte hållas som planerat tisdagen den 24e mars. Det har föreningen för Enskedespelets styrelse beslutat i ett extrainkallat möte idag.

Vi har undersökt möjligheten att hålla mötet digitalt, men då mötet ligger så snart inpå och det är troligt att föreningens medlemmar ej har möjlighet att deltaga på grund av sjukdom eller tekniska begränsningar blir det tveksamt om sådant möte kan anses likvärdigt ett fysiskt årsmöte. Enskedeskolan har även beslutat att ej hyra ut lokaler till utomstående under denna period. Styrelsen menar att det under dessa förutsättningar är motiverat att flytta fram mötet två månader, trots att föreningens stadgar säger att årsmötet ska hållas innan mars månads slut.

Kallelsen till ordinarie årsmötet gick ut i tid, revisorer har fått material för revision och valberedningen har arbetat med att ta fram förslag till styrelse inför det möte som skulle hållas.
Styrelsemedlemmar som ämnat avgå vid årsmötet sitter kvar tills årsmöte kan hållas, men övriga styrelsen bistår med avlastning av ansvarsuppgifter under denna tid.
Ett årsmöte planeras hållas i slutet av maj månad, kallelse skickas ut till föreningens medlemmar senast två veckor innan i enlighet med föreningens stadgar. Om situationen fortsatt hindrar ett fysiskt årsmöte kan det då komma att ske via videokonferens.

Vi i styrelsen hoppas att ni tar hand om er, och ser gärna att ni deltar i årsmötet i slutet av maj.

Vänliga hälsningar,
Enskedespelets styrelse