Rapport från margaretaparken

Vår återställning är godkänd och nu gror gräset som vi planterat för fullt. Återigen tack alla som hjälpt till att göra detta möjligt! Glad sommar!