Om Enskedespelet

photo_massbild

Enskedespelet är en ideell kultur- och teaterförening som bildades 1981 utifrån en önskan att dokumentera Enskedes historia och att hitta nya former för demokratiskt arbete. När Enskedespelet hade sin första bejublade premiär i Margaretaparken 1983 var det resultatet av nyfikenhet och barfotaforskning kring Enskedes rötter och dess historia.

Sedan dess har föreningen uppfört 18 kritikerrosade tältföreställningar i Margaretaparken som varje gång engagerat minst 300 personer, på och bakom scenen. Varje stort spel drar en publik på ca 6000 personer. Vi har även gjort flera mindre uppsättningar som vi spelat på bla Teater Reflex, våra ”teaterkompisar” i Kärrtorp.

Vi bedriver en verksamhet där alla (som är över 7 år) är välkommen att delta oberoende av tidigare erfarenhet, ursprung eller eventuell funktionsvariation. Här är det solidaritet och gemensamt skapande som gäller! Läs mer om Enskedespelet i SvDs scenhöst 2018.

Tycker du att det vi gör är bra och viktigt? Stöd oss genom att bli medlem eller swisha ett bidrag om du vill! Swish: 123 609 03 77 

Sedan 2003 har vi varit ”hemlösa” och hankat oss fram genom att få hålla till i allehanda gymnastiksalar och klassrum ibland annat Enskede skola. Nu hoppas vi snart kunna hitta ”hem” i en egen lokal och då kunna utöka vår verksamhet med workshops, fler teatergrupper, dansklasser och mycket annat.

Inom den folkliga teatern har det utvecklats en pedagogik som kan ge viktiga bidrag och impulser för denna möjligheternas skola. I denna teaterform möts unga och gamla; amatörer och professionella. Här finns utrymme för många kulturyttringar: musik, dans, mim, akrobatik, musik mm. Här möts teori och praktik och de praktiska momenten av bygge, sömnad, smink, marknadsföring och annat utförs omväxlande med rollstudier och gestaltning. I den folkliga teatern växer individen; de tysta tar ordet och scenen! Alla får ta plats och alla får synas, alla utifrån sina egna förutsättningar och möjligheter.

Enskedespelet är en mötesplats där ursprung och erfarenhet inte spelar någon roll utan alla ska känna sig lika viktiga och sedda och kunna arbeta tillsammans på lika villkor!

Konstnärlig ledare är sedan 2001 Johanna Huss, innan dess var Kent Ekberg konstnärlig ledare.

Mer än teater

Mellan spelen bedriver föreningen bland annat ett återkommande kulturcafé som kallas Café Hörnet och som drar en publik på ca 200 personer varje gång och i augusti 2002 arrangerades en jazzfestival i Margaretaparken tillsammans med Parkteatern.

Vi har också en aktiv teaterverksamhet för runt 100 barn, ungdomar och vuxna varje vecka, där man arbetar med improvisationer, teaterlek och scenframställning. Dessa grupper har som huvudmål att genom teatern stärka varje individ i sin självbild och i att våga ta plats och synas men också att kunna arbeta i grupp och att kunna fatta demokratiska beslut.

Enskedespelets STADGAR. Enskedespelets policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.